Har du spørgsmål eller andet til bestyrelsen, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi vil dog foretrække, hvis det kunne blive i weekenden eller efter kl. 20:00 på hverdage.
Bestyrelsesformand/næstformand

Formandens opgaver udføres i samarbejde med næstformanden, der er i løbende kontakt med børnehaven og pædagogerne. Sammen tager de sig af akutte sager, som kræver en hurtig løsning. Desuden varetager formanden kontakten til kommunens institutionsforvaltning, indkalder til årsmøde, udarbejder årsberetning, underskriver ansættelsesbreve og er initiativtager til dagsorden for bestyrelsesmøderne.

Formand: Ann-Kristine W. Giger, Tlf: 26 18 23 95
 

Næstformand: Maria Iben Matthiesen, Tlf: 28 60 11 52


Kasserer
Kassereren har det løbende ansvar for regnskab, løn, betaling af regninger, skat og lignende. Kassereren anviser betaling og har fuldmagt og adgang til børnehavens konti. Desuden kontrollerer kassereren forældrebetalingen og modtagelse af tilskud fra kommunen, udarbejder budgetter og regnskaber inden for tidsfristerne. Arbejdet udføres sammen med vores regnskabsassistent Ruth Nesager Bech.

Kasserer: Sophia Nouriyata
Øvrige bestyrelse

Udover de ovennævnte er der følgende medlemmer i bestyrelsen:
Dorte Watt, Tlf: 26 36 13 33

Maria Bak-Hansen

Mia Olesen

Suppleant: Nikolaj Tarp

Suppleant: Mette-Marie L. Ellekær Jensen

Sekretær: Marie Hauberg